Hoạt động ngoài trời giúp đội nghũ nhân viên Sai Canh Express giải Stress sau mỗi ngày làm việc căng thẳng và có nhiều năng lượng cho những ngày làm việc sắp tới. giúp nâng cao hiệu quả công việc và hăng say phục vụ khách hàng hơn.