Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoài trời giúp đội nghũ nhân viên Sai Canh Express giải Stress sau mỗi ngày làm việc căng thẳng và có nhiều năng lượng cho những ngày làm việc sắp tới. giúp nâng cao hiệu quả công việc và hăng say phục vụ khách hàng hơn.

XEM THÊM

Đào tạo nghiệp vụ 2018

Sai Canh Express – Triển khai đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên ở các khâu một cách chuyên nghiệp nhất định kỳ năm 2018. Nhằm nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng dịch vụ đưa thương hiệu Sải Cánh nâng lên tầm cao mới.

XEM THÊM