Sải Cánh Express hiện nay là đối tác chuyển phát nhanh của nhiều công ty xuất nhập khẩu và các…