Hàng thủ công mỹ nghệ là những mặt hàng handmade do chính các nghệ nhân và cơ sở truyền thống người Việt Nam khéo tay tạo ra như: Túi mây, rổ, rá, ví … những món hàng bền và đẹp mang đậm bản sắc dân tộc Việt. Nhu cầu…